Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขต 12 ลง พื้นที่…ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด….
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขต 12 ลง พื้นที่…ร้อยเอ็ด…

* วันนี้พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายหล่อยา จันทรัตนนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขต 12 ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรครบวงจร งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 ระบบ(โรง-อบ-แห้งพลังงานแสงอาทิตย์)ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ โดยตัวแทน นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายประจำปี 2562
**11.00 น.พื้นที่โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(เทศบาลตำบลท่าม่วง) เลขที่ 151 ม.4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน
***นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศบาลตำบลท่าม่วงกล่าวถึงข้อดีระบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมดังนี้ (คลิป)เป็นเสมือนการออมหรือกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้ง หรืออุ้มน้ำในยามน้ำหลากในเดือนเก้าเดือนสิบแก้ปัญหาน้ำท่วม***ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งก็สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-รายงาน