ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ถนนระหว่างหมู่บ้าน โนนสะอาด-บ้านนาเตย ถูกน้ำกัดเซาะขาด พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ถนนระหว่างหมู่บ้าน โนนสะอาด-บ้านนาเตย ถูกน้ำกัดเซาะขาด พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ เทศบาลตำบลคำอาฮวน กรณีถนนระหว่างหมู่บ้าน โนนสะอาด-บ้านนาเตย (เดิมเป็นฝายน้ำล้นห้วยตะงอ) ม.18 บ้านใหม่พัฒนา ต.คำอาฮวน อ.เมืองฯ น้ำกัดเซาะขาด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจะติดตั้งป้ายทางเลี่ยง และจัดทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามไปมาไร่นาได้ และแจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารสำรวจออกแบบเป็นสะพานหรือบล็อกคอนเวิร์ส ต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร