ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดมุกดาหาร และนำประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้
1. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
4. นายปิติณัช ศรีธรา นายด่านศุลกากร
5. นายจำรัส ชัยมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
6. นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
7. นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
9. ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
10. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
11. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และญาติมิตร มาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณฯ.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร