Uncategorized

หม่อมเต่า’ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่อุบลฯ ติดตามฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

‘หม่อมเต่า’ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่อุบลฯ ติดตามฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อุบลราชธานีร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี ติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิต ฝึกอาชีพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ออกตรวจเยี่ยมพบปะและมอบสิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสำรวจฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและศาสนสถาน แก้ไขการทรุดตัวของตลิ่งริมแม่น้ำมูล ณ วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี และตรวจติดตามการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัย หน้าวัดบ้ากกแห่ จำนวน 2 หลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิของกระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมบูรณาการทำงานโดยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเพื่อการฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิง

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างและสถานประกอบการโดยได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ เพื่อขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิด ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสีย ตรวจสอบไฟฟ้า เครื่องจักร อาคารสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เมื่อเจอสถานการณ์น้ำท่วม การขับรถลุยน้ำ และเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน รวมทั้งจัดทำโครงการสาธิตฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัย และแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค จัดทำไฟฉายฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภัยและออกตรวจเยี่ยมพบปะสร้างขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 36 แห่ง ลูกจ้าง 1186 คน โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการที่ถูกน้ำท่วม ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ 2 แห่ง ลูกจ้าง 60 คน ลูกจ้างสามารถเข้าทำงานได้บางส่วน 9 แห่ง ลูกจ้าง 378 คน และน้ำท่วมที่พักอาศัยของลูกจ้าง ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้หรือมาทำงานสาย จำนวน 34 แห่ง ลูกจ้าง 748 คน ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงแรงงานได้ติดตามความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง