สมาคมการค้าผู้ค้าพืชดาวอินคาและพืชเศรษฐกิจไทย และทีมงานในสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทเชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จัดนิทรรศการพืชดาวอินคา “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า”


วันนี้ (11 ธ.ค. 61) สมาคมการค้าผู้ค้าพืชดาวอินคาและพืชเศรษฐกิจไทย และทีมงานในสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทเชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จัดนิทรรศการพืชดาวอินคา “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า” ที่ภายในหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์

ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการฯ มี อาจารย์วิชัย วิศิษฐฎากุล ประธานกรรมการบริษัทเชียงรายเกษตรก้าวหน้า จำกัด พร้อมทีมงาน นำเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องราวของพืชดาวอินคา ที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต สำหรับนิทรรศการพืชดาวอินคา “ดาวดิน ถิ่นดาวฟ้า” จัดแสดง ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562