หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ร่วมกับนายคนอง ศรีสิทธิ์ หัวหน้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อพบนายวิสุทธิ์ แม้นพ่วง เป็นผู้ยากไร้และเป็นผู้พิการตาบอดสนิททั้ง ๒ ข้าง


เมื่อ ๑๑๑๐๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว.
ร่วมกับนายคนอง ศรีสิทธิ์ หัวหน้าเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อพบนายวิสุทธิ์ แม้นพ่วง เป็นผู้ยากไร้และเป็นผู้พิการตาบอดสนิททั้ง ๒ ข้าง
นายวิสุทธิ์ แม้นพ่วง อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๗ หมู่ ๕ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เกิดวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๔๒

 

 

พักอาศัยอยู่กับนางกิมลั้ง แม้นพ่วง เป็นมารดา ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และโรคไตขั้นที่ ๓ ทำมาหากินเลี้ยงชีพไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียว
และอาศัยอยู่กับนายประยูร แม้นพ่วง บิดา
ซึ่งนายประยูร แม้นพ่วง ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว
สภาพบ้านเก่า ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับนายวิสุทธิ์ แม้นพ่วง เป็นอย่างมาก
จากการสอบถามเบื้องต้น ต้องการสร้างบ้านในเนื้อที่ที่ตั้งเสาบ้านเอาไว้แล้ว เพราะลูกชายผู้พิการจะได้พักอาศัยอยู่ได้อย่างสะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมบริจาคในการดำเนินการสร้างบ้านให้ต่อไป
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย