ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพิจารณาเขตพื้นที่ภาคเหนือ

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพิจารณาเขตพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพิจารณาเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีรองผวจ.เชียงราย และแม่ฮ่องสอน พร้อม ทสจ. ทั้ง 3 จังหวัด เข้าร่วมชี้แจง ทั้งนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ โดยมี นายนิติพล ผิวเหมาะ ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร

โดย ประธานอนุกรรมาธิการฯพร้อมทีมที่ปรึกษา มีข้อสรุปในที่ประชุม ให้มีการพิจารณาเร่งหามาตรการในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กระทบปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมถึงการสนับสนุนการปลูกพืชยืนต้นอื่นๆ เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ยกตัวอย่าง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีมาตรการสนับสนุนการปลูกไผ่ กาแฟ และไม้สร้างรายได้อื่นๆ เช่น พยุง ชิงชัน เป็นต้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง