Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เยี่ยมคำนับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕

เยี่ยมคำนับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ , นาวาอากาศเอก นิฐินัย บุญลยางกูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ เข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕