Reporter&Thai Army Uncategorized

“วันเด็กแห่งชาติ 2563” โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำโดย พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชาติ 2563” โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำโดย พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR และโครงการอาชาบำบัด ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ณ มณฑลทหารบกที่ 35

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจสร้างรอยยิ้มให้เด็ก ๆ เยาวชน รวมถึงให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ของพี่ ๆ ทหาร การแสดงทางทหาร และยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR และโครงการอาชาบำบัด ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้เด็กได้รู้จักคำว่า “อาชาบำบัด” มีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ โดยใช้อาชาบำบัดเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการในด้านความรู้สึก และการรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย