Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว พะเยา

กองร้อยทหารพรานที่ 3105 ลงพื้นที่มอบความสุขมอบขนม ของขวัญให้เด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กองร้อยทหารพรานที่ 3105 ลงพื้นที่มอบความสุขมอบขนม ของขวัญให้เด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3105 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบขนมและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 4 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก, สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง และสนามหน้าบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน