Reporter&Thai Army Uncategorized

” วันของเด็ก ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับอบต.ปอ มอบของขวัญ ของเล่นเด็ก ขนม เปิดกิจกรรมแห่งความสุขสนานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

” วันของเด็ก ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับอบต.ปอ มอบของขวัญ ของเล่นเด็ก ขนม เปิดกิจกรรมแห่งความสุขสนานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปอ, หน่วยราชการในพื้นที่ , ราษฎรตำบลปอ, เด็กนักเรียนและเยาวชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบขนมของเล่นเด็กให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแสน ลือชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน