Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยลูกโป่งลอยขึ้นฟ้า….เปิดโลกความสนุกสนานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยลูกโป่งลอยขึ้นฟ้า….เปิดโลกความสนุกสนานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณหน้าสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน