Reporter&Thai Army Uncategorized

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ “ค่ายเม็งรายมหาราช ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

“งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ “ค่ายเม็งรายมหาราช ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เปิดค่ายเม็งรายมหาราช !! ชมเฮลิคอปเตอร์ ยานหุ้มเกราะคึกคัก ยุทโธปกรณ์ทหาร …นำทหารจิตอาสา ตั้งโรงครัวพระราชทาน เลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน พ่อแม่ผู้ปกครอง พาน้องๆ หนูๆ เที่ยวกันอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคุณสุรภี คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๓๗, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมภรรยา,เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ และฝ่ายเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้สามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรี, ร่วมจับฉลากของขวัญให้แก่เด็กบุตรหลานกำลังพล และแจกขนมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน มีการจัดนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ได้ออกจัดบูธการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทาน นำรถถัง, เฮลิคอปเตอร์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของทหาร มาให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน