Reporter&Thai Army Uncategorized

เล็กๆไม่….ใหญ่ๆ ผู้พันใจดีแจก ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ขนยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ !!โชว์แสดงให้เด็กเยาวชนเยี่ยมชม แจกขนมของเล่นเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

” เล็กๆไม่….ใหญ่ๆ ผู้พันใจดีแจก ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ขนยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ !!โชว์แสดงให้เด็กเยาวชนเยี่ยมชม แจกขนมของเล่นเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมแห่งความสุขเนื่องใน ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ” บริเวณสนามหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธาน มีบุตรหลานกำลังพลและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนเขี้ยวเล็บกองทัพบกยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ออกจัดแสดงให้เด็กๆ เยาวชนได้เข้ามารับชมเยี่ยมชม รวมถึงได้มอบของขวัญ ของเล่นเด็ก , แจกมอบอาหารเครื่องดื่มให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างชื่นมื่น มอบความสุขให้อย่างถ้วนหน้า.โดยได้มอบของขวัญให้แก่บุตรธิดากำลังพล จำนวน 155 ราย ซึ่งสร้างความอบอุ่นและประทับใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้เป็นอย่างดีมาก