Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ขนปืนใหญ่ จัดแสดง ให้เด็กๆได้ศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ประธานสมาคมแม่บ้าน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบของขวัญ ไอติม ให้เด็กยิ้มกัน

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ขนปืนใหญ่ จัดแสดง ให้เด็กๆได้ศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ประธานสมาคมแม่บ้าน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบของขวัญ ไอติม ให้เด็กยิ้มกัน

“ร่วมสร้างสรรค์อนาคตของชาติ ด้วยการสร้างรอยยิ้มและแรงจูงใจที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชนไปพร้อมกัน”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น. พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย คุณ นภัทร รอดสการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของหน่วยทหารในค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตรี อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธาน

จากนั้นเวลา 09.00 น. พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย คุณนภัทร รอดสการ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เวทีกิจกรรมของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบของเล่นเด็กของขวัญ พร้อมทั้งอาหารว่าง ไอศครีม และเครื่องดื่ม ให้แก่บุตรของกำลังพลและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้นำปืนใหญ่รุ่นต่างๆ อาทิ ปบค.95 , ขนาด 105 มิลลิเมตร M 101 A1 ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยนำมาจัดแสดงให้เด็กๆได้รับชมและรับทราบถึงรายละเอียดการใช้งานและคุณสมบัติที่สำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ของทหารกองทัพบกไทย และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และสถาบันหลักของชาติด้วย ณบริเวณ อนุสาวรีย์ผู้เสียชีวิตในราชการสงคราม หน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ หน่วยได้สนับสนุน ปบค.95 ขนาด 105 มม. M 101 A 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ รวม 10 แห่ง เพื่อปลูกฝังและสร้างการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป