นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562

– วันนี้ 12 มี.ค.62 เวลา09.30 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 /ผอ.รมน.ภาค3 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. รวมทั้ง ผวจ.และ รอง ผอ.รมน.จว. ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก