ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง

ร้อยเอ็ด…
เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง
*ปสช.ร้อยเอ็ดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง/๒๕๖๒ให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนร้อยเอ็ด อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีภารกิจ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์พร้อมวางแผนงานให้คำปรึกษาเสนอแนะและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ต่อจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก 

**วันนี้ 12 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น.ณ.ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตรประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนร้อยเอ็ดจากสาขาต่างๆ 40 คน ตามโครงการแผน ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.2562 ที่จะมาถึงนี้ มีนายกฤษณะ เที่ยงปัด พนักงานการเลือกตั้งชำนาญงาน จาก กกต.ประจำจังหวัดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การเลือกตั้ง***นายอำนวย ระดาบุตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมนาในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้ประชาชน และสื่อมวลชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน