Reporter&Thai Army

พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 มอบหมายให้ผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 12 มี.ค. 62, ตั้งแต่เวลา 0800 พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 มอบหมายให้ผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกันทำความสะอาด/กวาดล้างถนนภายในวัด ทำความสะอาดอุโบสถ ห้องน้ำ และเก็บกวาดใบไม้ภายในวัด ร่วมกับ อำเภอหล่มสัก, เทศบาลเมืองหล่มสัก, สภ.หล่มสัก, อบต., กำนัน, ผญบ., อส., นร.รร.หล่มสัก, เยาวชนและจิตอาสาในพื้นที่ อ.หล่มสัก ณ บริเวณวัดสามัคคีวัฒนา เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก จว.พ.ช. โดยมี นาย ชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 600 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย