Reporter&Thai Army

ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยน้ำเย็น ม.๑๓ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณพิกัด PC.๒๓๓๓๓๔ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ

เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๒, ๑๕๐๐ ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยน้ำเย็น ม.๑๓ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณพิกัด PC.๒๓๓๓๓๔ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ.ห้วยน้ำเย็น และเป็นรอยต่กับเขตพื้นที่ อ.ดอยหลวง หน่วยจึงได้ จัด กพ. ร่วมกับ กองอาสารักษาดินแดน อ.เชียงแสน ที่ 6 และราษฎร บ.ห้วยน้ำเย็น ม.๑๓ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว -​ผลการปฏิบัติ พบไฟไหม้ป่าเป็นพื้นที่อยู่จริง ซึ่งสันเขาเป็นรอยต่อกับ อ.ดอยหลวง จว.ช.ร. ประมาณ ๑๕๐ ไร่ หน่วยจึงร่วมกันดับไฟ และทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมการลุกลามของไฟไว้ได้ จบภารกิจเมื่อ เวลา ๑๙๓๐

https://youtu.be/abZsHKE71c8