ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร้อยเอ็ด-วันนี้ (12 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด และแถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม#ที่ประชุมได้รับทราบสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 14 ราย (ชาย 13 ราย / หญิง 1 ราย) เสียชีวิต 1 ราย (ชาย) และรับทราบสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้แถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการหลัก ดังนี้
1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
6.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และ
7.มาตรการบริหารจัดการ
และเน้นย้ำการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความระมัดระวัง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ดี และปฏิบัติตามแนวทาง “5 ไม่” คือ “ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย”€

))))))))))))))))))))))เหยี่ยวข่าวโนนรัง/รายงาน