Reporter&Thai Army ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล  จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย

ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 พลตรีประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพล ณ ด่านตรวจแก่งปันเต๊า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ด่านตรวจผาหงษ์ อำเภอไชยปรการ จังหวัดเชียงใหม่, ด่านตรวจกิ่วสะไต อ.แม่จัน, ด่านตรวจถ้ำปลา อ.แม่สาย, ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย.