Uncategorized

นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นำคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสันติภาพ เรืองริวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นำคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1755444811235383&id=165498733563340