Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกป่า พรรณไม้อีสานหายาก หมากกินได้ ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกป่า พรรณไม้อีสานหายาก หมากกินได้ ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการกิจกรรมปลูกป่าพันธุ์ไม้อีสานหายาก หมากกินได้ ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีพ.ศ. 2561 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และจิตอาสาเราทำความดีเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางจวงจิรา สุริยวนากุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าพันธุ์ไม้อีสานหายาก หมากกินได้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 161 ไร่ เป็นพื้นที่อาคารปลูกสร้างจำนวน 129 ไร่ พื้นที่สาธิตการเกษตร จำนวน 25 ไร่ และพื้นที่ป่า จำนวน 7 ไร่ โดยพื้นที่ป่านั้นมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสงวนไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและชุมชน โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อให้จิตอาสาได้แสดงออกในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว