ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อ รถกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์การแพทย์ ทอดถวาย ณ.วัดป่าท่าโสม (ภูนาหลาว)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนซื้อ รถกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์การแพทย์
ทอดถวาย ณ.วัดป่าท่าโสม (ภูนาหลาว)
วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แรม 11 ค่ำ เดือน 10
ด้วยทางหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานี จุดบริการอำเภอน้ำโสม ก่อตั้งขึ้นมา โดยกลุ่มคนหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งทางหน่วยฯ ยังขาดรถกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพในการออกให้การช่วยเหลือประชาชน และยังขาดอุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญในการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อ รถกู้ภัย อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์กู้ภัยดังกล่าว เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ในการช่วยเหลือประชาชน เมือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆได้ทันท่วงที ทางหน่วย ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้มีจิตรศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในครั้งนี้
ท้ายสุดนี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงปู่อ่ำ(วัดโคเขตตาราม) ปู่โสม(ศาลหลักเมืองปู่โสม) และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรี เทอญ
กำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561. เวลา 09.09 น. ตั้งองค์ผ้าป่า
เวลา 10.00 น. พระสงค์เจริญพุทธมนต์ อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิต และศพไร้ญาติ เจ้ากรรมนายเวร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 11.30 น. ถวายองค์ผ้าป่า
เสร็จสิ้นงาน ขอเชิญ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกจุดทุกเขต และผู้ร่วมงาน ร่วมรับปะทานอาหารร่วมกัน
ประธานอุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานี จุดบริการอำเภอน้ำโสม และ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีจิตสัทธาร่วมกัน