สถานที่ท่องเที่ยว

พังงา-จังหวัดพังงา เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ “เมืองภูงา ณ ราตรี Night at the museum”ผสานแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองภูงา

พังงา-จังหวัดพังงา เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ “เมืองภูงา ณ ราตรี Night at the museum”ผสานแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองภูงา

ที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า อ.เมืองพังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา นายประพันธ์ วงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี NIGHT AT THE MUSUEM” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นางปิยนุช ศรีสุข กล่าวว่า งานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา “ณ ราตรี Night at the museum” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 61 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาหรือศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ภายในงานจะมีการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองภูงา และเปิดให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาตามห้องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม(โคโลเนียล) เป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ 1 กันยายน 2530 ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ภายในแบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 ห้อง คือ ห้องรู้เรื่องเมืองพังงา ห้องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ห้องการเมืองการปกครองและการค้าขายในอดีต ห้องคนพังงา ห้องมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และห้องเอกลักษณ์สถาปัตยกรรม

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530