Reporter&Thai Army

ว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย)

เมื่อ 11 ก.ย.61, 0800 – 12 ก.ย.61, 0600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบผู้กระทำความผิดจำนวน 6 ราย ดังนี้.3
1. นายกฤษฎา มาละใจ อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 32/1 ซอยเพิ่มสิน 24/1 แขวงถนน เขตสายไหม กทม.
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพและเป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 12 เม็ด
2. นางเวียน อายุ 38 ปี สัญชาติ กัมพูชา, นางคอน อายุ 50 ปี สัญชาติ กัมพูชา, นายมูเท่ อายุ 40 ปี สัญชาติ กัมพูชา, นายมอสสาไร่ อายุ 26 ปี สัญชาติ กัมพูชา และนายซ๊อก อายุ 50 ปี สัญชาติ กัมพูชา ในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 3 33 3 3 3