Reporter&Thai Army Uncategorized

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัวนักรบปืนใหญ่

” ต้อนรับสมาชิกใหม่ ครอบครัวนักรบปืนใหญ่ ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ของชมรมแม่บ้าน ทหารบก ร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลที่มีบุตรแรกเกิด…..พร้อมมอบสิ่งของต้อนรับขวัญ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พันโทวรจรรกดิ์ เตปิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 0 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย คุณสุรีรัตน์ เตปิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค้นหาปืนใหญ่ที่ 4 เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีบุตรแรกเกิดจำนวน 2 ราย ที่บ้านพักของกำลังพลภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวทหาร ” เพราะเราครอบครัวเดียวกัน ”