ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล และครอบครัวสายอุบลได้เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ทำบุญช่วยเหลือสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างและซ่อมแซมอุโบสถโบราณ 97 ปี

พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล และครอบครัวสายอุบลได้เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ทำบุญช่วยเหลือสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างและซ่อมแซมอุโบสถโบราณ 97 ปี

ที่วัดเกาะลอยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะลอยจำนวน 19 ทุนเป็นเงินกองทุน 50,000 บาทและสามารถรวมเงินบริจาคกองปัจจัยผ้าป่าสามัคคีครอบครัวสายบุญได้เงินเป็นจำนวนถึง 1,169,491.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )