ข่าวเด่น

นครนายก – วัดป่าสว่างบุญ พร้อมสหธรรมิกจากประเทศจีน มอบเสื้อยืด 450 ตัว ให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

นครนายก – วัดป่าสว่างบุญ พร้อมสหธรรมิกจากประเทศจีน มอบเสื้อยืด 450 ตัว ให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

วันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก บ้านรื่นสุข นางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก บ้านรื่นสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ถวายการต้อนรับ พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญ เจดีย์ 500 ยอด พระอาจารย์ซิเต๋อหยวน วัดเลอปิงจิงเต๋อเจิ้น เมืองเจียงซี ประเทศจีน จัดกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์มอบเสื้อยืด จำนวน 450 ตัว ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ พร้อมเดินเยี่ยมผู้พิการทางสายตาภายในศูนย์ฯ

โดย พระอาจารย์ซิเต๋อหยวน วัดเลอปิงจิงเต๋อเจิ้น กล่าวว่า รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาสถานที่นี้ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการบริหารจัดการที่ดีน่าสนใจ สะอาด เจ้าหน้าที่มีความรัก เอาใจใส่กับผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี วันนี้ข้าพเจ้าและคณะได้มาร่วมแบ่งปัน สร้างความรัก ความเมตตา เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา อมิตาพุทธ

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก มีบทบาทในการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 79 คน อายุระหว่าง 19-50 ปี ไม่สามารถเรียนต่อได้ ขาดผู้อุปการะ และเลี้ยงดูตนเองไม่ได้ ทางมูลนิธิฯ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข)ให้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ให้การอุปการะ ฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัด ฝึกทักษะทางสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ยังรอผู้ใจบุญร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์ หรือบริจาคสิ่งของ ฯลฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-3623860 หรือ 037-381552 ได้ทุกวันในเวลาทำการ 08.00 – 17.00 น. “โปรดให้โอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา”

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
084-9090415