ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว ตำรวจสร้างอาคารพักร้อนประชาชน

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ตำรวจสร้างอาคารพักร้อนประชาชน

12 กันยายน 2566
สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย พตอ. เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว มีนโยบายจัดสร้างอาคารที่พักร้อนประชาชนที่มาใช้บริการติดต่อราชการ เพราะทุกวันจะมีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมากขึ้น แต่มีที่นั่งพักผ่อนจำกัดแค่ในอาคารทำการราชการเท่านั้น จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารศาลาที่พักใหม่ ในพื้นที่สถานีตำรวจเชียงดาวเพื่อขาวบ้านที่มาติดต่องานจะได้นั่งพักรอการติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นและไม่ร้อน โดยมีส่วนเอกชนและผู้หวังดีจาก คณะนักศึกษาบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชาวคณะเทพเซี่ยน Tepcjan รุ่นที่3 ได้เข้ามาช่วยสมทบทุนร่วมสร้างอาคารศาลาที่พักประชาชนให้แล้วเสร็จเป็นอาคารเสาไม้สัก โครงหลังคาเหล็กกรเบื้องลอน ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร หลังคาสูงจากเสา3เมตร ซึ่งก็จะสามารถรับประชาชนที่มารอติดต่องานราชการได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดคิวรับบริการรับใช้ประชาชนได้ในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไปก่อนและได้ดีในส่วนหนึ่งเป็นการร่วมกันทั้งตำรวจและประชาชนส่วนเอกชน ที่ยังมีความหวังดีเข้ามาช่วยเหลือกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประโยชน์โดยตรงกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย พตอ. เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว มีนโยบายจัดสร้างอาคารที่พักร้อนประชาชนที่มาใช้บริการติดต่อราชการ

เพราะทุกวันจะมีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมากขึ้น แต่มีที่นั่งพักผ่อนจำกัดแค่ในอาคารทำการราชการเท่านั้น จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารศาลาที่พักใหม่ ในพื้นที่สถานีตำรวจเชียงดาวเพื่อขาวบ้านที่มาติดต่องานจะได้นั่งพักรอการติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นและไม่ร้อน โดยมีส่วนเอกชนและผู้หวังดีจาก คณะนักศึกษาบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชาวคณะเทพเซี่ยน Tepcjan รุ่นที่3 ได้เข้ามาช่วยสมทบทุนร่วมสร้างอาคารศาลาที่พักประชาชนให้แล้วเสร็จเป็นอาคารเสาไม้สัก โครงหลังคาเหล็กกรเบื้องลอน ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร หลังคาสูงจากเสา3เมตร ซึ่งก็จะสามารถรับประชาชนที่มารอติดต่องานราชการได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดคิวรับบริการรับใช้ประชาชนได้ในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไปก่อนและได้ดีในส่วนหนึ่งเป็นการร่วมกันทั้งตำรวจและประชาชนส่วนเอกชน ที่ยังมีความหวังดีเข้ามาช่วยเหลือกับสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนที่มารอติดต่องานราชการในแต่ละวัน ส่วนการติดต่องานนั้นสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่มารอติดต่องานราชการในแต่ละวัน ส่วนการติดต่องานนั้นสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง