ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมสัญจร ณ ที่พักสงฆ์ห้วยวังหลวง

โครงการธรรมสัญจร ณ ที่พักสงฆ์ห้วยวังหลวง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 หลวงพ่อพระครูอมรธรรมวงค์ เจ้าคณะตำบลแม่ทา ทาเหนือ เป็นประธาน แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูวีรมงคลสถิต ในโครงการธรรมสัญจร ซึ่งคณะสงฆ์ตำบลแม่ทา ทาเหนือ จัดครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ที่พักสงฆ์ห้วยวังหลวง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกอบต.ทาเหนือ/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา