Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลขวาว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลขวาว ประจำปี 2562

ณ บริเวณเวทีกลางโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายนพพร สีตุ่มแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายพิทักษ์เกียจ ศิลาวรรณ ปลัดอำเภอเสลภูมิ พันตำรวจโทถาวร คำกอง ผู้แทนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรขวาว ส่วนราชการอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาลตำบลขวาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วม โดยนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลตำบลขวาว กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลขวาว ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณเวทีกลางโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเพื่อให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ฟังธรรมเทศนา ขบวนแห่กระทงสวยงามและการประกวดนางนพมาศ ทั้งหมด 10 ขบวน และชมมหรสพฯลฯ

ณ บริเวณเวทีกลางโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน