ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุเจดีย์เทพเสด็จ วัดปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุเจดีย์เทพเสด็จ วัดปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุเจดีย์เทพเสด็จ วัดปางไฮ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ รวมถึงส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยได้รับผ้ากฐินประธานของ ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคลอมาตยกุล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยประธานให้ นายอานนท์ ธนเฉลิมแสน รองนายกเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นประธานดำเนินการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง