Uncategorized

นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง”เทพีเพ็ญเดือนสิบสอง “

นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง”เทพีเพ็ญเดือนสิบสอง ”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศรินทร์ญภัศ อนามพงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รับรางวัล “เทพีเพ็ญเดือนสิบสอง ” และรางวัลงามอย่างไทย ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดลำภูราย อ.เขาสมิง จ.ตราด

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมการให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวด การแข่งขัน หรือการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการสร้างให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ จริงในการทำงาน

ซึ่งการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงดังกล่าว เป็นการตอบโจทย์ พันธกิจ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สืบไป
หากมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ก็จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย.62

/สุปราณี แก้วหุง