รับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยดำเนินการในรูปแบบ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” กับประชาชนบ้านป่าแดด ม.๑ ณ ศาลาประขาคมบ้านป่าแดด ม.๑ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด


เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๑ , ๐๙๐๐ หมู่ รส.อ.ป่าแดด (ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗ ) ร่วมกับนายฉัตรชัย วงศ์ปริยากร ปลัดอาวุโส อ.ป่าแดด ,นางอสนี ชัยภูวนาท ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อ.ป่าแดด , พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา สวป.สภ.ป่าแดด ,ส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ อ.ป่าแดด พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยดำเนินการในรูปแบบ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” กับประชาชนบ้านป่าแดด ม.๑ ณ ศาลาประขาคมบ้านป่าแดด ม.๑ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติ เป็นการเดินเข้าหาประชาชน เพื่อรับฟังความเดือดร้อน และการนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวประชาชนให้ความสนใจ และรู้สึกอุ่นใจที่ส่วนราชการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ