Uncategorized

ศิษย์เก่ารักบ้านเกิดจัดวันเด็กแห่งชาติ แจกขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน และกีฬา โดยมีพ่อเมืองอำเภอขุนยวมเป็นประธาน บรรยากาศภายงานมีการเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสนุกสนาน พร้อมรับของขวัญกันถั่วหน้า

ศิษย์เก่ารักบ้านเกิดจัดวันเด็กแห่งชาติ แจกขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน และกีฬา โดยมีพ่อเมืองอำเภอขุนยวมเป็นประธาน บรรยากาศภายงานมีการเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสนุกสนาน พร้อมรับของขวัญกันถั่วหน้า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 63 ที่ผ่านมานายวชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง ศิษย์เก่ารุ่นแรกโรงเรียนบ้านนางิ้ว ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนทนายความร่วมกับจัดวันเด็ก ณ สนามหญ้า โรงเรียนบ้านนางิ้ว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ ว่าให้เด็กนักเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือ รู้หน้าที่ตาม คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย “ และได้กล่าวชื่นชมศิษย์เก่าที่ได้มาร่วมจัดงานวันเด็กให้แก่รุ่นน้องว่า เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ยังไม่ลืมบ้านเกิด เมื่อไปศึกษาในเมืองมีหน้าที่การงานแล้ว ยังกลับมาส่งเสริมและพัฒนา นำของขวัญต่างมาจากให้กับเด็ก ๆ ในบ้านของตัวเอง จึงอยากจะให้ทุกอย่างมองเป็นแบบอย่างที่ดี และให้สืบทอดประเพณีสิ่งดีงามเหล่านี้ตลอดไป
หลังจากเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว ท่านนายอำเภอขุนยวมได้ชมการแสดงของเด็กเรียน จำนวน 2 รายการ พร้อมกับได้แจกของขวัญให้กับนักแสดงทั้งสองชุด จากนั้น นายบุญผล ชัยเดช ผอ.โรงเรียนบ้านนางิ้ว ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอขุนยวม ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาเป็นประธานเป็นงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านนางิ้วแห่งนี้ หลังจากนั้น ก็ได้เดินทางไปเปิดงานวันเด็ก ณ เทศบาลอำเภอขุนยวม เป็นระดับต่อไป

ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านนางิ้ว ในครั้งนี้ ได้มีโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนนักเรียนเข้าร่วม 44 คน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนางิ้ว 14 คน และโรงเรียนบ้านคำสุขจำนวน 30 คน โดยมีนายสุชาติ อุตมะแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านคำสุขและคณะคุณครูควบคุมและพาเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรม การละเล่นของกลุ่มเด็ก ๆ ทั้งการละเล่นเกมส์พื้นที่บ้านและทั่วไป ซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีผู้ปกครองได้มาร่วมงานและร่วมแจมในเกมส์เป็นระยะ ๆ
สำหรับประวัติของโรงเรียนบ้านนางิ้ว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 รุ่นที่ 1 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปี 2531 หลังจากนั้น ได้ซึ่งผลิตบุคลากร ได้ศึกษาต่อจนมีหน้าที่การงานแล้วอย่างมากมาย เช่น สื่อมวลชน ตำรวจ ทหาร ครู นักพัฒนาเอกชน นักบวช ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันเป็นศิษย์รุ่นที่ 32 ผลิตบุคลากรมากกว่า 600 คนเศษ