ข่าวรัฐสภา

ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก​ ชุมนุม​ อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

วันที่ 13​ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก​ ชุมนุม​ อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 350​ คน โดยมี ภราดา​ คฑาวุธ​ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน