สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมหารือการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

เวลา 10.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ที่วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย

เวลา 18.30 น. Index creative Village จัดงานแถลงข่าวพร้อมสัมผัสประสบการณ์ชม Pre Show: Village of Illumination งาน Light Festival ครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่ลานดาดฟ้า ร้านชาไทย สิงห์ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด) เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰

,