ข่าว พะเยา

พะเยา – คุณภาพอากาศ PM2.5 เมืองกว๊านพะเยาพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว

พะเยา – คุณภาพอากาศ PM2.5 เมืองกว๊านพะเยาพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สภาพโดยทั่วไปในจังหวัดพะเยาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันในหลายพื้นที่ ซึ่งตรงกับการรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ระบุว่าวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI (Air Quality Index) จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เท่ากับ 115 ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ถือเป็นค่าที่พบสูงถึงระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว

 

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังเกิดไฟป่า ไหม้กระจายไปหลายพื้นที่ อาทิ ในเขตเมืองพเยา อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ สามารถควบคุมเพลิง ไฟไหม้ป่าได้บ้างแล้ว จึงทำการเฝ้าระ ตลอด 24 ชั่วโมงและ บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งเข้าแก้ไขเพื่อพยายามลดค่าดัชนีคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอทุกพื้นที่ ให้จัดกำลัง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า ขึ้น พร้อมกับกำชับ ให้ชุดเฝ้าระวัง การติดตาม ป้องกัน เพื่อไม่ให้การเกิดไฟป่าขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเป็นการลดปัญหาการเกิดหมอกควันที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ เตือนประชาชนให้งด หรือหลีกเลี่ยง ทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง เพื่อเป็นการ ป้องกัน การสูดดมควันพิษเข้าสู่ร่างกาย

https://youtu.be/s_u2TqNQtXA