ข่าว พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหมู่บ้านวังช้างแลเพนียดจัดเลี้ยงโต้ะจีนช้าง เนื่องในวันช้างไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหมู่บ้านวังช้างแลเพนียดจัดเลี้ยงโต้ะจีนช้าง เนื่องในวันช้างไทย

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มี.ค.พ.ศ.256 หมู่บ้านช้างแลเพนียด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.ต.อ. สง่า ธีรศรัณยานนต์ รองผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของปางช้างแลเพนียด นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเลี้ยงอาหารให้กับช้างไทย เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดงานวันช้างไทยขึ้น

 

โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีการสวดและพรหมน้ำมนต์ให้กับช้างที่อยู่ในวังช้างโดยได้นิมนต์พระอาจารย์แดง แห่งวัดป้อมรามัญเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาทำพิธีและได้จัดโต้ะจีนผลไม้ไว้ให้กับช้างเป็นจำนวนหลายสิบโต้ะได้กิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ป้อนผลไม้ให้กับช้างอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ด้านนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างแลเพนียด กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันสำคัญของช้างไทย โดยเฉพาะช้างจากวังช้างแลเพนียด พบว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งมูลนิธิคชบาลคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล และปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอาหารช้างและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอยุธยาแลเพนียด และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทดแทนคุณช้างไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาช้างไทยให้ยั่งยืน เคียงคู่ประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา