ข่าว พะเยา

พะเยา ไฟไหม้ป่า ลุกไหม้คลอกแหล่ง รังนกยูงตายเกลื่อน

พะเยา ไฟไหม้ป่า ลุกไหม้คลอกแหล่ง รังนกยูงตายเกลื่อน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงเกิดขึ้น กระจายไปทั่วจังหวัดพะเยา ซึ่งในวันนี้พบว่าในเขตอำเภอดอกคำใต้ ได้เกิดไฟป่าขึ้น บนเขา ระหว่าง เขต
ติดต่อ จำไก่-บ้านถ้ำ- ตำบลบ้านถ้ำและตำบลสันโค้ง ยังมีไฟป่าไหม้อยู่เป็นจุดๆ

 

หลังจากเกิดไฟไหม้ป่า ทาง นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นาย กษิดิส อินปั๋น ปลัดอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถ้ำ บ้านสันโค้ง ชรบ.อนุรักษ์ ผรส.ทุกตำบลเขตอำเภอดอกคำใต้ ทหารพะเยา ตำรวจ กส่า100 นาย
ร่วมทำการดับไฟป่า ที่เกิดไฟไม่ขึ้น หลังจากทำการดับไฟป่า พบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีแม่นกยูง และไข่ ถูกไฟไหม้ นอนตาย กระจายทั่วพื้นที่ เพราะถูกไฟป่าคลอกตาย

 

ทั้งนี้ทางหน้าเทวาปัญญาบุญในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาฝากถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ขอให้หยุดการเผาป่า พร้อมกับจัดตั้งชุดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังรักษาป่า พร้อมออกลาดตระเวน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟป่าเกิดขึ้น

https://youtu.be/YdjBkVA7B3M