ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เดินหน้าประสานความร่วมมือหอกระจายข่าว

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เดินหน้าประสานความร่วมมือหอกระจายข่าว พร้อมขอบคุณสื่อที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ไปยังหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบกับ นายโกเมธ เพ็งศรี ปลัดอำเภอวารินชำราบ นายธนวัฒน์ ไฟศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง นายสมชาย ปัดถาวร กำนันตำบลโนนผึ้ง ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังแนวทางการบูรณาการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหอกระจายข่าวเสียงตามสาย การขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน

ต่อจากนั้นเวลาประมาณ 13.30 นาฬิกา ณ NBT อุบลราชธานี คณะฯ ได้เข้าพบ นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข้าราชการ พนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำโดย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการประชาสัมพันธ์โครงการ สว.พบประชาชน (พื้นที่ภาคอีสาน) ที่ผ่านมา และหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ สว. พบประชาชน และ การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและงานสัมมนา โครงการ สว. พบประชาชน ครบ 4 ปี ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายนนี้ ที่รัฐสภา ในโอกาสนี้ ยังได้ขอบคุณบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง จังหวัด 19 จังหวัดภาคอีสาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับร่วมบันทึกเทปรายการ “อีสานเช้านี้” ประเด็น หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่ชุมชน

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน