ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด วัฒนธรรมย้่งรากภาคอีสานสืบสานงานบุญทอดเทียน

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ 2566 เวลา 11:00 น.ที่วัดชัยมงคลบ้านหนองเม็กตำบลโคกสว่างอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนายพัสกร ธนแสนไทยนายอำเภอหนองพอกได้มอบหมายให้นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภองานปกครองชำนาญการ และนายพีรวิชญ์ ลีวัฒนาพงศ์ปลัดอำเภอประจำตำบลโคกสว่าง ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีทอดเทียนโฮมและมีการขับร้องสรภัญญะประจำปี 2566 ที่วัดชัยมงคล

โดยงานในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าอธิการอำนวย ฐิตคุโณเจ้าคณะตำบลโคกสว่างให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาย สงวนชมพูทิพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธีงานบุญทอดเทียนโฮมในวันนี้ได้มีการร้องสรภัญญะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและมีการมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ขับร้อง

โดยนางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอปฏิบัติงานปกครองชำนาญการเป็นผู้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่ร้องสรภัญญะ พร้อมกล่าวว่าการทอดเทียน นี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่งนิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา เป็นหนึ่งใน ฮีด12ครอง 14เป็นประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีปรองดองแก่คนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นการส่งเสริมแสดงซึ่งความพร้อมเพียงในทางที่ดีงามและที่สำคัญคือเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป

สามารถ จำป่าหวาย/ข่าว-ภาพ
0650934465