ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมสังสรรค์

ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 ประชุมสังสรรค์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ครอบครัวศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 นำโดย ม.ล. ฐากูร ศุขสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ นายมงคล เชาวน์ลักษณ์สกุล ประธานกองทุนชมรมฯ ดร.สุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ นายกอบกิจ พานอ่อง ที่ปรึกษากองทุนชมรมฯ ประชุมสังสรรค์คณะกรรมการ สมาชิก เรื่องการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น 13 พร้อมอวยพรวันเกิดสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน ท่ามกลางคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ เรือนนที เทอเรส Ruannatee Terrace 80 ซอยศิริธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา