Reporter&Thai Army

” ด้วยสำนึกแห่งความภักดี ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่สาย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

” ด้วยสำนึกแห่งความภักดี ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่สาย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร้อยโท ประภา สายสมบัติ ผู้บังคับหมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ ส่วนราชการ, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน บริเวณลำเหมืองเอ๋อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย