ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด…. คณะสงฆ์ และชาวบ้านโคกสีดา ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโว โรหะนะ และหล่อพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ในงานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2562


จ.ร้อยเอ็ด….

คณะสงฆ์ และชาวบ้านโคกสีดา ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโว โรหะนะ และหล่อพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ในงานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.พระมหาจำลอง อริยธโช เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะสงฆ์ และชาวบ้านโคกสีดาประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร มีนางนงลักษณ์ สาระดี ชาวบ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระในครั้งนี้งานประเพณีวันออกพรรษา และทำบุญตักบาตรเทโวโรหะนะประจำปี 2562

ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายวิโรจน์ มูลคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสีดา นำพาพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธี สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ในงานทำบุญตักบาตร ถวายผ้าจำนำพรรษา,ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะนะที่บริเวณรอบพระอุโบสถ์วัดศรีบุญเรือง
มีพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านโคกสีดา และหมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียง และศิษยานุศิษย์ มาร่วมทำบุญงานประเพณีวันออกพรรษา ,ตักบาตรเทโวโรหะนะ ประจำปี 2562 กันอย่างล้นหลาม..

คณิต ไชยจันทร์ :ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม :รายงาน