ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล“วันนวมินทรมหาราช”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล“วันนวมินทรมหาราช”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีส่วนราชการ และพสกนิกร ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา