ข่าวเด่น

ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมแปรรูป เพิ่มมูลค่ายกระดับสินค้าปศุสัตว์ เสริมศักยภาพเกษตรกร

ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมแปรรูป เพิ่มมูลค่ายกระดับสินค้าปศุสัตว์ เสริมศักยภาพเกษตรกร

13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Meat and Dairy Processing Training Course for Myanmar Farmers and Processors” โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมี ดร. อำพล วริทธิธรรม และ ดร. เอื้องพลอย ใจลังกา กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ Myanmar Livestock Federation ประเทศเมียนมาร์ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างประเทศในโครงการ

Smallholder Dairy Development Programme in Bangladesh, Myanmar and Thailand ร้องขอให้กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็น Regional Dairy Training Center ภายใต้การสนับสนุนจาก FAO สำหรับการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรประเทศเมียนมาร์ จำนวน 28 ราย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมและเนื้อสัตว์ รวมทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – เมียนมาร์ให้ดียิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 โดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์ที่ผ่านการอบรมมาแล้วทั้งสิ้น 106 ราย.