Reporter&Thai Army ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลด่านตรวจกิ่วสะไต

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลด่านตรวจกิ่วสะไต

เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.55 น. พลตรีประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ณ ด่านตรวจกิ่วสะไต อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง