Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูพร้อมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 110 คน ทำความสะอาดบริเวณวัดท่าปุยเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณบ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก